Vieserin ensimmäinen vastuullisuusraportti on julkaistu

Vieserillä vastuullisuus tarkoittaa pitkän tähtäimen tavoitteita ja läpinäkyviä käytäntöjä kaikilla liiketoiminnan tasoilla. Vastuullisuus ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä päätöksenteossamme. Ensimmäisessä vastuullisuusraportissamme luomme katsauksen siihen, mitä vastuullisuus Vieserille merkitsee ja mihin vastuullisuuden osa-alueisiin tulevaisuudessa keskitymme.

Vieserillä vastuullista liiketoimintaa ohjaavat arvomme Caring, Collaborative, Pioneering ja Dedicated. Vuodesta 2020 lähtien vastuullisuus on ollut yksi keskeisimmistä strategisista painopisteistämme, sillä me Vieserillä uskomme, että vastuullinen liiketoiminta luo menestystä pitkällä tähtäimellä. Tavoitteenamme on vähentää ympäristöjalanjälkeämme ja kehittää vastuullisia ratkaisuja, jotka vahvistavat brändiämme, uskottavuuttamme ja luotettavuuttamme.

Vuoden 2023 kohokohdat

Vuonna 2023 konkreettisia virstanpylväitä Vieserin vastuullisuusmatkalla olivat kaksoisolennaisuusanalyysin toteutus ja vastuullisuustiekarttamme viimeistely. Lisäksi laskimme hiilijalanjälkemme GHG-protokollan mukaisesti, selvittäen kaikki Scope 1- ja 2-luokkien päästömme ja osan Scope 3-luokan päästöistämme. Muita olennaisia kohokohtia olivat kierrätysmuovin käyttöönotto pakkauksissamme, vastuullinen muotoilu -filosofian lanseeraaminen tuotekehityksessä, sekä vetovastuun ottaminen Paree Groupin tytäryhtiöiden muodostamassa Circular Economy Centre of Excellence – kiertotaloysryhmässä. Vuoden 2023 loppuun mennessä kaikki Vieserin työntekijät suorittivat onnistuneesti myös Code of Conduct -koulutuksen.

Vastuullisuutta johtotasolta toteutustasolle saakka

Vieserillä vastuullisuudesta vastaavat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Toimitusjohtajalla on ensisijainen vastuu vastuullisuusstrategiamme edistämisestä ja sen onnistuneesta toimeenpanosta. Vieserin hallitus hyväksyy vastuullisuustavoitteemme, vastuullisuustiekarttamme ja vastuullisuuteen liittyvät mittaristot. Vieserin lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteiden asetannassa vastuullisuus on yksi avainmittareista. Lisäksi johtoryhmämme huomioi vastuullisuusriskit osana laajempaa liiketoimintariskien arviointia ja esimerkiksi vuonna 2023 kaksoisolennaisuusanalyysissä tarkasteltiin sekä vastuullisuuteen liittyviä riskejä että mahdollisuuksia.

”Perheyrityksenä otamme sidosryhmävastuumme tosissamme. Kestävän perinnön jättäminen on vieseriläisten yhteinen tahtotila.” Annika Jyllilä-Vertigans, Vieserin toimitusjohtaja.

Ympäristö ja kiertotalous

Vuonna 2023 toteutimme ensimmäistä kertaa GHG-protokollan mukaisen päästölaskennan, huomioiden Scope 1 ja 2-luokkien päästöt kokonaisuudessaan ja luokan 3-päästöistä kategorioiden 1, 4, 5, 6, 7 ja 9 päästöt. Scope 3 -päästöt ovat Vieserin päästöistä merkittävimmät. Päästölaskennan perusteella on siis selvää, että jatkossa vastuullisuustoimenpiteidemme tulee keskittyä Scope 3-päästöjen vähentämiseen.

Vuonna 2023 Vieser osallistui Design Forum Finlandin järjestämään kiertotalouskoulutusohjelmaan, tavoitteenamme parantaa Vieserin ymmärrystä alan parhaista käytännöistä. Yhdessä Paree Groupin tytäryhtiöiden kanssa aloimme myös etsiä keinoja, joilla voimme vähentää toiminnastamme syntyvää jätettä ja lisätä kierrätettyjen materiaalien käyttöä tuotannossamme ja pakkauksissa. Yksi keskeisimmistä tavoitteistamme on siirtyä neitseellisen muovin käytöstä kierrätetyn ja edelleen kierrätettävissä olevan muovin käyttöön.

Tulevaisuuden vastuullisuustoimet

Lähitulevaisuudessa aiomme parantaa päästölaskentaan liittyvän datan laatua ja sisällyttää Scope 3 -luokan päästölaskentaan kaikki olennaiset kategoriat, jotta voimme asettaa tieteeseen perustuvat (SBTi) päästövähennystavoitteet. Lisäksi aiomme tehdä yhä tiiviimpää yhteistyötä alihankkijoidemme kanssa vähentääksemme tuotantomme energiankulutusta ja parantaaksemme materiaalitehokkuutta. Vieser ei omista tuotantolaitoksia, minkä takia tuloksekas yhteistyö on tehokkain keino saavuttaa vastuullisuustavoitteemme. Jatkossa keskitymme syventämään yhteistyötä myös asiakkaidemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa, jotta voimme siirtyä vastuullisten ja kierrätettävien materiaalien käyttöön jo lähitulevaisuudessa.

Vuoden 2020 jälkeen Vieser on ottanut merkittäviä kehitysaskelia vastuullisuustyössä ja olemme tukevasti matkalla kohti nettonollaa vuoteen 2035 mennessä. Jatkossa julkaisemme vuosittain vastuullisuusraporttimme, jossa kerromme vuosittaisista toimenpiteistämme ja saavutuksistamme.

Lue lisää vuoden 2023 vastuullisuusraportistamme: Lataa raportti

Lisätiedot:

Tiina Pekola, Head of Marketing & Communications
Janina Ollberg, Head of Portfolio, Supply Chain & Sustainability
Annika Jyllilä-Vertigans, CEO

Vieser Oy, osa Paree Groupia

Vieser valmistaa ensiluokkaisia lattiakaivoratkaisuja, joilla on merkittävä rooli rakennusten elinkaaren pidentämisessä. Vieserin tuotteet on valmistettu Suomessa vuodesta 1973 lähtien.