Kuinka monta kuivakaivoa saa lattiakaivoon liittää ja kuinka pitkä etäisyys saa olla lattiakaivon ja kuivakaivon välillä?

Ympäristöministeriön asetus Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 1.1.2018) Lattiakaivoon voi liittää enintään kaksi kuivakaivoa, jotka voivat sijaita enintään kolmen metrin etäisyydellä lattiakaivosta.