För proffs

Smidighet och sinnesro

För oss är det viktigt att det är lätt att arbeta och leva med våra produkter. I planeringsskedet begrundar vi hur vi kan kombinera smidighet, installationsvänlighet och funktionalitet på ett sätt som gynnar alla som har att göra med Vieser. Det är vårt sätt att skapa mervärde för våra samarbetspartners och förutsättningar för en smidig vardag för våra kunder. Därför utvecklar vi kontinuerligt våra lösningar.

exploded view
exploded view

Sök efter produktnummer

Produktinformation & teknisk dokumentation

Monteringsanvisningar
Skötselanvisningar
Videoinstruktioner
Typgodkännande
Declaration of Performance
BIM-filer
Måttskisser
Bilder på vattenisoleringen
Kakel exempel
Kataloger & Broschyrer

Videoinstruktioner

Installation av Vieser Line golvbrunn
Vieser Flip tile insert
Vieser One golvbrunn & Vieser One monteringsplatta:

Vieser One golvbrunnar:

1

Video

 

Vieser One Monteringsplatta:

2

Video

Montering av Vieser golvbrunn för betongbjälklag
Vieser One Vakuumventil
Vieser rostfri justerbar ram 197×197 mm
Vieser special vattenlås för handfat

Ladda ner typgodkännandena i PDF-format

Viesers ambition är att tillgodose såväl kundernas kvalitetskrav som miljökraven i allt vi gör. Viesers ledningssystem uppfyller kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001.

Vieser satsar på kontinuerlig produktutveckling med fokus på användarvänlighet och användarupplevelse. Produkterna vidareutvecklas utifrån kundernas synpunkter och är kända för sina innovativa egenskaper, användarvänlighet och yppersta kvalitet.

Vattentätheten och funktionen hos Viesers golvbrunnar har bekräftats i tester enligt standarden EN 1253-2, som även utgör grunden för de typgodkännanden som beviljats av RI.SE.  Våra vattenlås för tvättställ uppfyller kraven i EN 274-1, som även utgör för de typgodkännanden som beviljats av RI.SE.

 

Följer branschens regler för Säker Vatteninstallation.

1    2      2   3  

 

Vieser One golvbrunnsystem (Vieser One golvbrunnar):

Vieser One golvbrunnsystem

Vieser golvbrunnsystem (Vieser golvbrunnar & förhöjningsringar):

Vieser golvbrunnsystem

Vieser special vattenlås & Vattenlås för tvättställ

Vieser special vattenlås och vattenlås

 

Declaration of Performance

Vieser One Vakuumventil

1

BIM-filer

Vieser BIM-Filer

MagiCAD för Revit och AutoCAD är en ledande modelleringslösning för VVS-projektering. MagiCADs effektiva ritnings- och beräkningsfunktioner gör det möjligt att snabbt och flexibelt ta fram tillförlitliga ritningar och modeller av byggnaders installationstekniska system samt relaterade projektdokument.

 

Varje BIM-objekt inkluderar exakta dimensioner samt tekniska specifikationer från tillverkaren för beräkningar med Revit och AutoCAD. MagiCAD för Revit och AutoCAD är världens främsta BIM-lösning för VVS-projektering.

 

MagiCAD Cloud är en onlinetjänst där du kan hitta ett brett utbud av BIM-objekt från Vieser för VVS-projektering.  Viesers produktmodeller går att ladda ned från MagiCAD Cloud redan i projekteringsfasen för att säkerställa att VVS-ritningarna är realistiska.

 

Sök och ladda ned produktmodeller – Vieser på MagiCloud

 

BIM

  • Modeller av våra produkter finns även för Winner Design.

 

Måttskisser på alla Vieser produkter finns att ladda ned i DWG- eller PDF-format.

Vieser rostfria klinkerramar och silar:

Kataloger & broschyrer

Vieser Katalog

Katalogi kuva

Stockholm furniture and light - Natural by Vieser -broschyr

Natural by Vieser

Vieser Flip produktbroschyr

  Vieser Flip SE

Extra Låg Golvbrunn produktbroschyr

Extra Låg Golvbrunn pdoduktbroshyr

Uudet neliökannet esite

Neliökannet

Nya silar brochyr

Nya silar

Vanliga frågor

Välj ämne:
Vieser One och Vieser golvbrunnar:
Specialvattenlås
Förhöjningsringar
Rostfria silar
Andra silprodukter
Vakuumventil
Vattenlås

Vieser One och Vieser golvbrunnar:

1.
Kan man använda en Vieser förhöjningsring i en gammal gjutjärnsbrunn?

Vieser har inte testat en sådan lösning.

2.
Golvbrunnen luktar illa, vad ska jag göra?

Obehaglig lukt kan bero på följande: vattenlåset sitter inte ordentligt på plats eller så är brunnen smutsig eller uttorkad. Om golvbrunnen finns på ett ställe där man inte använder så mycket vatten kan man installera ett specialvattenlås som inte släpper in lukt från avloppet. En annan möjlighet är att sidoinloppet är smutsigt (t.ex. att röret lutar så att vatten samlas i det -> smuts -> avloppslukt från golvbrunnen).

 

3.
Hur högt kan Vieser One installeras med hjälp av stödbenen?

Maxhöjden för stödbenen i Vieser One är 280 mm.

4.
Hur varmt vatten/ånga tål golvbrunnen?

En golvbrunn av polypropen tål ett kontinuerligt vattenflöde på 85 °C och tillfälligt kokande 100 °C vatten.

5.
Hur installeras golvbrunnen i ett akrylat- eller polyuretangolv?

Du hittar bilder på vattenisoleringen och nödvändiga delar här:

6.
Kan jag kapa sidoinloppen i en horisontell Vieser One golvbrunn om de försvårar installationsarbetet?

Om sidoinloppen försvårar installation och inte behövs kan de förkortas eller sågas bort (försiktigt, så att det inte blir ett hål). Sidoinloppen har skyddsplast som måste spräckas före användning, men det behövs inte om de inte ska användas.

7.
Jag har en beigefärgad Upovieser golvbrunn, finns det reservdelar till den?

Reservdelar finns inte längre till gamla beigefärgade brunnar av märket Upovieser (1980–1995). Tillverkningen upphörde för drygt 20 år sedan och reservdelar tillverkas inte längre. En allmän rekommendation inom branschen är att gamla golvbrunnar ska bytas ut mot nya om det inte längre finns reservdelar som uppfyller moderna krav. Reglerna för golvbrunnarnas typgodkännanden i Finland uppdaterades 1995, och detta är en gammal modell som inte uppfyller de krav som gäller idag. Vid renovering är den enda testade och säkra lösningen att bila bort den gamla brunnen och installera en ny typgodkänd och certifierad golvbrunn.

8.
Hur ansluter man en golvbrunn i polypropen (PP) till ett avloppsrör i polyeten (PE).

1. O-ringsmuff av polyeten. Den andra änden kopplas till röret med elsvetsmuff (eller plåt) och vid brunnen används o-ring.

Vieser specialvattenlås

1.
Hur och var hittar jag rätt typ av specialvattenlås till min golvbrunn?

Det finns två typer av specialvattenlås för Viesers golvbrunnar. Vattenlåset till Vieser One avviker från specialvattenlåset till en vanlig Vieser-brunn genom dess stora blåa handtag. Båda produkterna finns att köpa i välsorterade järnaffärer och hos VVS-grossister.

 

2.
Finns det specialvattenlås till Viesers låga golvbrunnar?

Specialvattenlås finns inte till Viesers låga modeller.

Vieser förhöjningsringar

1.
Finns det förhöjningsringar med sidoinlopp?

Det finns en förhöjningsring med sidoinlopp (3x32). Det går att koppla tre stycken 32 mm sidoinlopp till förhöjningsringen.

2.
Hur kan jag höja golvbrunnen lite grann?

Viesers låga förhöjningsring är avsedd för den här typen av situationer. Förpackningen inkluderar en klämring som kan användas för att ansluta tätskiktet till förhöjningsringen. Den låga förhöjningsringen ger en förhöjning på 12–16 mm. För förhöjningar på över 25 mm finns en högre ring och för över 66 mm en förhöjningsring med sidoinlopp.

 

3.
Kan man placera två låga förhöjningsringar på varandra? Kan en förhöjningsring av annat fabrikat placeras ovanpå den låga förhöjningsringen?

Två låga förhöjningsringar kan inte placeras ovanpå varandra. (Dimensioneringen av den låga förhöjningsringens övre del skiljer sig från andra förhöjningsringar eller golvbrunnar).

Den låga förhöjningsringen ska alltid vara överst och kan inte förlängas med andra ringar.

 

4.
Kan man utelämna den vita stödringen?

Stödringen kan inte utelämnas. Stödringen säkerställer att förhöjningsringen behåller sin form under hela dess livslängd. Ringens form får inte ändras vid eventuella sättningar.

5.
Kan flera förhöjningsringar placeras ovanpå varandra?

Högst två stycken höga förhöjningsringar får placeras ovanpå varandra. Dessutom går det att placera en låg förhöjningsring på den höga, men inte vice versa.

 

Vieser rostfria silar

1.
Vilket material är de rostfria silarna tillverkade av?

Silarna tillverkas i rostfritt stål (AISI 304). Stålet är inte syrabeständigt.

2.
Silen har rostfläckar på undersidan, vad beror det på?

Av en eller annan anledning har smuts som innehåller järn hamnat mellan silen eller ramen och sedan fastnat på den rostfria stålsilen. Den går dock att skrapa bort. Samma fenomen sker till exempel om du lämnar en blöt järnspik på diskbänken.

3.
Jag har en golvbrunn från Vieser och undrar om jag också måste köpa en sil från Vieser?

Vi rekommenderar att du använder en sil från Vieser med våra golvbrunnar. Ramarna till våra rostfria stålsilar har en liten krage som skyddar tätskiktet Det säkerställer en trygg installation som uppfyller kraven.

4.
Hur fungerar den justerbara stålramen?

För att underlätta kakelsättningen har vi tagit fram en justerbar stålram som går att justera med max 15 mm i sidled från golvbrunnen. Total justerbarhet 30 mm. Ramen har ett excentriskt hål som ger utrymme för justering. Även kragen är excentrisk för att ge ytterligare spelrum.

 

5.
Hur stora är Viesers rostfria silar?

Storleken är 197x197 mm eller 160x160 mm.

197x197 Galler: Utan ram 190x190, med ram: 197x197

160x160 Galler: Utan ram 151x151, med ram 160x160

Vieser andra silprodukter

1.
När man använder en Vieser membranfläns i golvbrunnen, behöver den synliga delen av flänsen mellan silramen och brunnens klämring skyddas med murbruk?

Inte om man i samband med kakelsättningen installerar silen i en Vieser golvbrunn antingen med plastram eller rostfri stålram. Den rostfria stålramen ska installeras så att membranflänsen döljs.

 

Vieser Vakuumventil

1.
Finns det några reservdelar till Viesers gamla vakuumventiler, t.ex. ventiltätningar eller o-ringar?

Tyvärr finns reservdelar inte längre tillgängliga. Produkten har utgått 2013. Vi rekommenderar att du ersätter den med en Vieser One vakuumventil på samma rör.

 

2.
Var kan vakuumventilen installeras?

Viesers vakuumventiler används i avloppets ventilationsrör då avloppet dessutom har direkt förbindelse med uteluften. Med tillstånd från kommunens avloppsreningsverk kan ventilationen även hanteras enbart via vakuumventilen. Vakuumventilen placeras på en plats där den inte kan frysa, ovanför den högsta möjliga vattennivån för samtliga avloppsenheter i byggnaden. Vakuumventilen måste installeras på en plats med bra luftflöde.

 

3.
Varför fungerar inte vakuumventilen?

Det är sannolikt frågan om ett stopp i avloppssystemet som gör att luft trycks tillbaka mot vakuumventilen. I en sådan situation pressas vakuumventilens tätning allt hårdare mot ventilen. Så här kan du kontrollera om det är stopp: 1. Lossa vakuumventilen från avloppsröret och lägg ett pappersark ovanpå röret. 2. Slå på en kran eller spola i toaletten, om pappret flyger iväg är det sannolikt stopp i avloppssystemet.

 

4.
Kuinka paljon painetta Vieser One alipaineventtiili kestää ilmatiiveyden osalta?

Vieser One alipaineventtiili kestää painetta 500Pa.

Vieser vattenlås

1.
Hur fungerar Viesers vattenlås med tvättmaskinstratt?

Den kan användas som tvättmaskinsavlopp (direkt i avloppsröret) genom att koppla tvättmaskinens utloppsslang till tratten.

2.
Är det möjligt att installera specialvattenlåset i ett tvättställ i rostfritt stål?

Nej. Tvättställ i rostfritt stål är vanligen för tunna för en tät installering av specialvattenlåset.