9.12.2021 | News

Utnämningar i Viesers ledningsgrupp

Samtidigt som hållbar utveckling blivit ett strategiskt fokusområde har vi gjort en del roll- och ansvarsförändringar i Viesers ledningsgrupp för att driva igenom detta centrala projekt.

Hållbarhets-, utvecklings- och kvalitetschef  Esa Mouhu har utsetts till Head of Sustainability på Vieser. Dessutom har Janina Ollberg utsetts till Head of Portfolio and Supply Chain. Esa och Janina har varit medlemmar i Viesers ledningsgrupp sedan våren 2019.

Dessa utnämningar på ledningsgruppsnivå ligger i linje med vår strategi och för med sig ägarskap och klara ansvarsområden för olika hållbarhetsprojekt genom hela organisationen. Vi har mycket kvar att göra men det här är ett steg mot en mer hållbar affärsverksamhet och därmed en mer hållbar framtid, säger Viesers verkställande direktör Annika Jyllilä-Vertigans.

 

------------------------

Vieser erbjuder unika designlock och högklassiga golvbrunnslösningar för att inspirera såväl professionella byggare som inredningsdesigners och husägare. Viesers produkter har tillverkats i finska Österbotten sedan 1973. Viesers golvbrunnar har installerats i cirka sex miljoner badrum och företaget har verksamhet i Finland, Sverige, Norge och Estland.

 

 

Vieser frukostevent @stockholm

Vesa Lappalainen är ny chef för R&D, innovation och kvalitet

Design From Finland-märket för Vieser