13.7.2021 | News

Viesers lederteam for salg ble forsterket i begynnelsen av sommeren

Vieser har forsterket sine salgteam med nye salgsledere.

AnniAnni Hakola er blitt utnevnt som los for Vieser Professional-salget i Finland og Estland. Anni bringer med seg til Vieser en sterk erfaring fra målrettet salg fra bl.a. Hilti og Karantia, der hun hadde lederoppgaver innen salg. Anni startet i Vieser den første juni.
 

 


Jens

Jens Persson er blitt utnevnt som ansvarlig for salget i Professional-kategori i Sverige. Jens kommer med en lang og bred erfaring innen salgsledelse i Norden. Han har tidligere arbeidet i tilsvarende posisjoner hos bl.a. Ifö, Nibe og Roth. Jens ble med i Vieser-teamet den 10. mai.

 

Disse utnevninger på ledernivå uttrykker vår vekststrategi og er et nytt steg mot en enda mer internasjonal virksomhet, forteller Annika Jyllilä–Vertigans, Viesers administrative direktør.

 

Vieser Line fornyede forpakninger

Vieser med i Bostadmessen 2021 i Lojo

Vieser til Architonic!